Chào mừng bạn đến với website Mầm non Phong Lan
Thứ sáu, 19/11/2021, 11:35
Lượt đọc: 35

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON PHONG LAN NĂM HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON PHONG LAN NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Công văn liên tịch số 2609/GDĐT-CĐGD ngày 29/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021 - 2022;

      Căn cứ Công văn số 1512/GDĐT ngày 01/11/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của các trường công lập năm học 2021 – 2022.

         Ngày 18/11/2021, Trường Mầm non Phong Lan đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2021-2022. Trong năm học 2021 – 2022, nhà trường thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã được Hội nghị biểu quyết thông qua và phát động phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 với mục tiêu “Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch, vững vàng phát triển”; hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Hưởng ứng theo nội dung phát động thi đua của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh. Với Chủ đề “Xây dựng trường mầm non xanh - An toàn - Thân thiện”. Trường Mầm non Phong Lan tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch; triển khai chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón trẻ đến trường khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát và đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non; chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Trong buổi Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Mầm non Phong Lan đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động toàn trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 2022.

 

Tác giả: MNPL
Nguồn tin: MNPL

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

88